Festivalul Medieval Cetati Transilvane – 26-29 August 2010 – SIBIU; Biserica Evanghelica

Biserica Evanghelică (în germană Evangelische Stadtpfarrkirche) este una dintre cele mai frumoase şi impresionante clădiri gotice din Transilvania. A fost ridicată în 1520 pe locul unde exista o veche bazilică romanică încă din secolul 12. În faţa bisericii se găseşte statuia episcopului Georg Daniel Teutsch (1817-1893) ridicată în 1899. Interiorul bisericii este în stil gotic, cu bolţi arcuite şi pietre funerare pe pereţii din nord.

Clădirea este dominată de turnul pe 7 nivele cu cele patru turnuleţe pe colţuri, semn că oraşul avea drept de condamnare (ius gladii, literal “dreptul sabiei”). Turnul catedralei, cu o înălţime de 73,34 m, este unul dintre cele mai înalte din Transilvania. Corul catedralei este la balcon pe latura de sud şi cuprinde o orgă în stil baroc realizată de un meşter slovac în 1671 care a înlocuit prima orgă adusă la Sibiu în 1585. În 1914 a fost instalată marea orgă al bisericii, cea mai mare orgă din sud-estul Europei, iar în 1997 a fost complet renovată.
Biserica este un amplu edificiu în stil gotic, cu planul format dintr-un cor poligonal compus din trei travee, flancat la nord de o sacristie ; urmează spre vest un transept, apoi nava centrală şi cele două laterale; în vest a fost construit turnul masiv, înglobat în cele din urmă într-un nartex format, la rândul său, din trei nave.

Partea cea mai veche a edificiului, aşa cum reiese şi dintr-un document din 1371, era corul, dar foarte probabil se definitivase şi planul bazilical al bisericii, inclusiv transeptul. Tot atunci începuse construcţia turnului, ridicat doar până la înălţimea etajelor inferioare. În acel moment, biserica cu hramul Sf. Maria se prezenta ca o bazilică gotică cu transept şi sacristie, navele laterale având doar jumătate din lăţimea navei principale.
După câteva decenii în care, din motive mai puţin cunoscute, activitatea de pe şantierul bisericii fusese întreruptă, după 1424 au fost reluate lucrările. În această etapă au fost înălţaţi pereţii navei centrale cu 2,60 metri, iar navele laterale au fost lărgite. Traveele dreptunghiulare ale navei au primit bolţi în cruce pe ogive, ca şi cele ale colateralelor, unde au fost refolosite vechile chei de boltă. În 1448 a început amplificarea spre vest a bisericii, prin construcţia nartexului amintit mai sus, care a primit denumirea cunoscută azi – ferula.
Aspectul bisericii a fost modificat pe latura sudică după 1474, când s-a hotărât transformarea bazilicii într-o biserică-hală. S-a supraînălţat astfel peretele exterior sudic, iar în interior, prin transformarea structurii zidului, s-a format o tribună laterală prevăzută cu boltă stelată. Tribuna a fost prelungită şi deasupra navei sudice a ferulei, precum şi deasupra transeptului, dar aici a fost apoi înlăturată. În 1494 a fost terminat turnul bisericii, supraînălţat cu încă două etaje. Alte lucrări mai puţin ample au constat din construirea celor două pridvoare situate pe laturile de sud şi nord, ambele adăpostind câte un portal cu ancadramente gotice bogat profilate. Deasupra portalului sudic a fost construită o capelă, iar în 1520 a fost ridicat turnuleţul cu scara spiralată de pe aceeaşi faţadă, încheindu-se definitiv lucrările.

În interior, în colaterala nordică, ogivele se sprijină pe console cu motive vegetale, una dintre ele fiind decorată cu o mască umană. Pe cheile de boltă sunt reprezentaţi Maria şi Isus, apoi simbolurile evangheliştilor Luca şi Marcu. Elemente sculpturale mai deosebite întâlnim şi în nava laterală de sud. Aici cheile de boltă cu decor figurativ sunt cele cu imaginea lui Isus Cristos, a mielului cu stindardul Agnus Dei şi a lui Isus Cristos cu cartea în mână. Menţionăm de asemenea cheia de boltă cu reprezentarea episcopului Wolfgang aflată în ferulă.
Pe peretele de nord al corului se află o frumoasă frescă reprezentând Răstignirea, încadrată de un decor arhitectural în care sunt plasate o serie de personaje biblice şi istorice. Pictura este executată de pictorul Johannes de Rosenau în 1445, presupus a fi originar din Austria. În mod cert, maniera sa de a picta poartă amprente specifice locului său de origine, iar din punct de vedere iconografic se pot sesiza şi influenţe italiene. Pictura a fost restaurată de pictorul restaurator Liviu Ciungan în anii 1989-1990.
Deosebit de valoros şi bogat este inventarul bisericii. Chiar dacă o serie de vase de cult din argint aurit, opere ale unor vestiţi meşteri sibieni, precum Sebastian Hann, nu sunt accesibile publicului, alte piese de mare valoare pot fi admirate în biserică.

Foto: DramaVision photography
Sursa: Wikipedia, http://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Evanghelic%C4%83_din_Sibiu

One thought on “Festivalul Medieval Cetati Transilvane – 26-29 August 2010 – SIBIU; Biserica Evanghelica

  1. Pingback: Festivalul Medieval Cetati Transilvane – 26-29 August 2010 – SIBIU; Biserica Evanghelica - Ziarul toateBlogurile.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s